Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, FU

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Financiën (21501-07, FU) voor kennisgeving aan te nemen.

- 21501-07, FT

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juli 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën (21501-07, FT) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man