Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 (COM(2023)336)

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende verordening instelling Oekraïne-faciliteit; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende verordening instelling Oekraïne-faciliteit; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP); Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissie besluit op 3 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Voorts besluit de commissie bij voorkeur op 24 oktober 2023 een mondeling overleg te houden met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man