Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21501-07, FV

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man