Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Milieuraad (21.501-08)

- 21501-08, K

Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister voor Klimaat en Energie over Afschrift van het verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer inzake de informele Milieuraad van 10 en 11 juli 2023; Milieuraad

N.a.v. de brief van 7 juli 2023 (21 501-08, K) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W en de minister voor Klimaat en Energie geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra