Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

- Rechtsstaat in de EU

De commissies spreken de voorkeur uit om op 21 november 2023 de deskundigenbijeenkomst over de rechtsstaat in de EU te organiseren. Voorts stemmen de commissies ermee in om uiterlijk 3 oktober 2023 suggesties voor thema's en sprekers per e-mail aan te leveren bij de commissiestaf.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl