Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 3 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- Advies aan de Kamer over opheffen parlementair behandelvoorbehoud inzake de Europese voorstellen over economische governance

Commissiemededeling over de hervorming van economische governance

De commissies besluiten tot verzending van de brieven aan de Voorzitter, zodat deze zullen worden doorgeleid ter plenaire besluitvorming.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man