Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de uitgestelde deskundigenbijeenkomst over de rechtsstaat in de EU besluit de commissie op 24 oktober 2023 in een gecombineerde vergadering EUZA en J&V de ontvangen suggesties van de fracties voor thema's en sprekers te agenderen en een nieuwe datum vast te stellen.

Voor de ICM over cohesiebeleid op 7 november 2023 melden zich vooralsnog geen leden aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl