Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

- E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

De commissies stemmen in met de invulling van de deskundigenbijeenkomst op 30 januari 2024 over het rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie. In het eerste blok 'Rechtsstatelijkheid in de EU', wordt gesproken over institutionele kwesties in verband met controles en waarborgen, mediavrijheid en pluralisme en de rol van maatschappelijke organisaties bij het waarborgen van de rechtsstaat.
In de volgende blokken wordt gesproken over de landenrapporten Polen en Hongarije. Tot slot wordt gesproken over het landenrapport Nederland, in het bijzonder over het hoofdstuk Justitiële stelsels: Inspanningen om de kwaliteit en efficiëntie van justitie te verbeteren, met name “Digitalisering van de rechterlijke systemen in Nederland”.

De commissie spreekt in beslotenheid over de uit te nodigen deskundigen en verzoekt, gehoord de bespreking, de commissiestaf dit verder te organiseren.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl