Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 28 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36.405 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissies besluiten op dit moment nog niet in nader schriftelijk overleg te treden over de herziening van het MFK. Zij besluiten daarnaast het ministerie van Buitenlandse Zaken te vragen om zo snel mogelijk de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 naar de Kamer te sturen, zodat voorafgaand aan de Europese Raad van 14-15 december 2023 kan worden besloten om in nader schriftelijk overleg te treden.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl