Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- Mededelingen en informatie

Op 9 april 2024 zal een Oostenrijkse delegatie van de Bundesrat worden ontvangen in de Eerste Kamer. De commissie verzoekt de staf na te gaan of het tijdstip kan worden aangepast.


De griffier van de commissie,
Ilse van den Driessche