Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- E230010

Pakket over de tweede reeks eigen middelen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties ChristenUnie (Holterhues) en Volt (Hartog) gezamenlijk en door de leden van de JA21-fractie (Baumgarten) en het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van deze commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk