Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36.405 EK, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissies besluiten om voorafgaand aan de mogelijke besluitvorming in de Europese Raad op 1 februari 2024 de regering een aantal aandachtspunten mee te geven. Dit zal worden meegegeven mede op basis van de inbreng voor nader schriftelijk overleg, welke op woensdagochtend 31 januari 2024 wordt geleverd door de fractie van de VVD (Van Ballekom). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk