Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

De commissies besluiten op 5 maart 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de kabinetsappreciatie bij het EU-Rechtsstaatrapport 2023. Daarnaast stemmen de commissies ermee in dat eventuele verdere behandeling van het landenrapport over Nederland en Nederlandse aspecten van het horizontale Rechtsstaatrapport in de commissie J&V wordt geagendeerd.


De griffier voor deze vergadering,
Ilse van den Driessche