Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi) en JA21 (Nanninga).


De griffier voor deze vergadering,
Ilse van den Driessche