Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 12 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36.405 EK, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

De commissies besluiten het verslag van een nader schriftelijk overleg (36.405, E) voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Van Ballekom (VVD) geeft aan het onderwerp mogelijk nog te willen betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).


De griffier voor deze vergadering,
Ilse van den Driessche