Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E240005 - Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden

- E240005

Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Gasteren), VVD (Petersen) en D66 (Belhirch).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl