Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten (EK 33.467 / 33.591, D)In deze motie wordt de regering opgeroepen zich er in internationale verbanden voor in te zetten dat de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten doorslaggevend worden voor de totstandkoming van internationale economische afspraken.ingediend

12 november 2013

resultaat

gewijzigd in 33.467 / 33.591, E

bij

indiener

mede ondertekend door