31.051, C

Motie-Tan (PvdA) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgersIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor een wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgers in relatie tot die van de overheid en van instituties ten aanzien van profilering en privacy met betrekking tot persoonsgegevenregistraties in aansluiting op vigerende privacy wetgeving.Kerngegevens

nummer 31.051, C
ingediend 17 mei 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 24 mei 2011 aangenomen.SGP, ChristenUnie, CDA, OSF, PvdD, PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.
indiener(s) I.Y. Tan
mede ondertekend door H. Franken (CDA)
J. Hamel
K. Putters
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)