Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

JBZ-Raad achter asiel- en migratiepact26 september 2008

Tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken die op 25 september 2008 in Brussel werd gehouden, zijn de Europese ministers belast met het migratiebeleid het eens geworden over de tekst van het asiel- en migratiepact. Dit pact, een initiatief van het Franse voorzitterschap, moet een nieuwe impuls geven aan de gesprekken tussen de lidstaten over gezamenlijke regelingen voor de opvang en integratie van migranten. De lidstaten spreken onder meer af om meer mogelijkheden te bieden aan personen die op een legale manier naar de Europese Unie willen komen voor werk of studie. Tegelijkertijd zal harder worden opgetreden om illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan.

Het asiel- en migratiepact zal tijdens de Europese Raad van staats- en regeringsleiders op 15 en 16 oktober officieel worden vastgesteld. Concrete wetgevende voorstellen op basis van het pact verschijnen waarschijnlijk pas na de Europese verkiezingen van 2009.

In het verlengde van de onderhandelingen over het pact, bereikte de JBZ-Raad verder een akkoord op hoofdlijnen over een nieuwe Europese regeling voor kennismigranten. Alle lidstaten schaarden zich achter de introductie van de Europese 'blue card', waarmee hoogopgeleide inwoners van niet-EU-lidstaten toegang tot de Europese arbeidsmarkt krijgen. De lidstaten en de Europese Commissie hopen zo dreigende tekorten op de arbeidsmarkt tegen te kunnen gaan. Aan de aanvraag van een blue card worden diverse eisen gesteld. Zo moet de kennismigrant bij voorbaat beschikken over een arbeidscontract en dient het salaris op enkele uitzonderingen na ten minste anderhalf keer het minimumloon te bedragen.

Om de kennismigrantenregeling daadwerkelijk vast te stellen is het akkoord van alle EU-lidstaten nodig en in het geval van Nederland ook van beide Kamers der Staten-Generaal. De Eerste Kamer heeft nog haar instemming nog niet verleend. Dinsdag 23 september besloot de commissie voor de JBZ-Raad de staatssecretaris nog een aantal vragen voor te leggen over de salarisvereisten en de wijze waarop deze in Nederland zullen worden toegepast.

Lees meer: dossier 2.0.36 over het asiel- en migratiepact en dossier 2.2.39 over de nieuwe kennismigrantenregeling en het voorlopige verslagPDF-document van de Raad van de Europese Unie

Sociale media menu


Deel dit item: