Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

JBZ-commissie opnieuw bezorgd over privacy3 november 2008

De JBZ-commissie van de Eerste Kamer heeft vandaag in twee brieven aan de minister van Justitie opnieuw haar zorgen uitgesproken over de privacy van de Europese burger. Eerder deed de commissie dat onder meer bij de behandeling van een nieuwe regeling voor de bescherming van persoonsgegevens door politie en justitie.

De eerste brief gaat over plannen van de Eurocommissaris Tajani (Transport) om op Europese luchthavens de bodyscan te introduceren. Deze scan voorkomt dat reizigers gefouilleerd moeten worden, door met een speciaal apparaat door de kleren heen te kijken op zoek naar verborgen drugs of wapens. Beveiligingsmedewerkers zien op een scherm beelden van de gescande reiziger, waarop hij of zij volledig naakt lijkt te zijn. De leden van de JBZ-commissie vragen de minister onder meer in te gaan op het toezicht op het zorgvuldig gebruik van de bodyscans. Voorkomen dient te worden dat de beelden 'gaan zwerven' over het internet. De commissie wil daarom ook inzicht in eventuele bewaartermijnen voor uitgevoerde scans en de personen die toegang krijgen tot de beelden. Voor de introductie is overigens een aanpassing van Verordening (EG) nr. 300/2008 nodig.

De tweede brief van de commissie gaat over de verstrekking van passagiersgegevens aan derde landen. Steeds meer landen eisen dat luchtvaartmaatschappijen zogenoemde Passenger Name Records (PNR) verstrekken, voordat een vlucht mag landen. Een PNR-dossier bevat onder meer gegevens over de vlucht, zoals maaltijdvoorkeuren, maar ook bijvoorbeeld het creditcardnummer van degene die de vlucht heeft geboekt. De afgelopen jaren zijn op EU-niveau afspraken gemaakt met de Verenigde Staten, Canada en Australië over de voorwaarden waaronder de PNR-gegevens zouden worden verstrekt en op welke wijze de gegevens mogen worden verwerkt. Ook is bepaald hoe lang de gegevens mogen worden opgeslagen. Nu steeds meer landen de PNR-gegevens willen opslaan en verwerken, dringt de JBZ-commissie aan op duidelijke kaders om te bepalen welke landen wel en welke geen aanspraak kunnen maken op een PNR-verdrag. Daarnaast wil de commissie dat minimumeisen worden vastgesteld die in een dergelijk verdrag terug moeten komen.

Lees meer: persberichtWord-document van het Europees Parlement over de introductie van bodyscans, dossier E060007 over gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en dossiers 4.4.23 , 4.4.23a , 4.4.65 en 4.4.69 over de PNR-dossiers

Sociale media menu


Deel dit item: