Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Oproep: Geef uw reactie op de Europese voorstellen!!!!19 november 2008

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer doet een beroep op u als gebruiker van deze website om aan te geven wat u vindt van de voorstellen die de Europese Commissie voornemens is in 2009 in te dienen.

Zoals elk jaar brengt de Europese Commissie in het najaar het Wetgevings- en Werkprogramma uit. Het programma voor 2009 is op 5 november jl. gepresenteerd. De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties zou graag ook van u horen welke specifieke voorstellen uit dat programma expliciet parlementair getoetst zouden moeten worden, vanuit het oogpunt van subsidiariteit, proportionaliteit of wellicht vanuit een ander specifiek argument.

Aangezien de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties op dinsdag 9 december 2008 vergadert over het Wetgevings- en Werkprogramma 2008 en in die vergadering zal vaststellen welke voorstellen door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteit van de Staten-Generaal behandeld zouden moeten worden en welke voorstellen door de Europese nationale parlementen gelijktijdig getoetst zouden moeten worden, wordt het op prijs gesteld indien uw reactie uiterlijk 3 december 2008 binnen is.

U kunt uw commentaar kwijt via e-mail op europapoort@eerstekamer.nl.

Bovendien wordt u hierbij uitgenodigd te allen tijde te reageren op Europese of andere voorstellen die u op de website terugvindt.

Zie ook: Europees dossier over het Wetgevings- en Werkprogramma 2009 ( E080133 ) van de Europese Commissie

Sociale media menu


Deel dit item: