Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Voorzitterschap sluit af met zeer grote JBZ-Raad27 november 2008

Vandaag en morgen vindt in Brussel de laatste JBZ-Raad onder Frans voorzitterschap plaats. Hadden de laatste twee raadsvergaderingen een relatief beperkte agenda, voor de laatste Raad heeft het voorzitterschap maar liefst 30 A-punten en 22 B-punten geagendeerd. De JBZ-Raad wordt gevraagd onder meer definitieve goedkeuring te geven aan kaderbesluiten over de wederzijdse erkenning van verstekvonnissen, een wijziging van het kaderbesluit terrorismebestrijding en de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de zogenoemde derde pijler.

Een inhoudelijk debat is onder meer voorzien over het Europees surveillancebevel, dat het mogelijk maakt dat verdachten die normaal gezien niet in voorlopige hechtenis zouden hoeven worden geplaatst, in de eigen lidstaat hun proces kunnen afwachten voor strafbare feiten die in een andere lidstaat zijn begaan. De twee laatste openstaande knelpunten (samenhang met het Europees arrestatiebevel en het wel of niet van toepassing zijn van het vereiste van dubbele strafbaarheid) zullen naar verwachting worden opgelost. De Raad zal tevens spreken over de gecombineerde verblijfs- en tewerkstellingsvergunning. De Nederlandse regering was hier oorspronkelijk op tegen, omdat de bestaande Nederlandse procedures zouden worden aangetast. Inmiddels is een oplossing gevonden, waardoor langs een omweg zowel de nationale procedures kunnen worden gehandhaafd als kan worden voldaan aan de nieuwe EU-regelgeving.

De Raad zal ook spreken over de opslag van gegevens van passagiers die naar de Europese Unie vliegen, de zogenoemde PNR-gegevens. Het Europees Parlement heeft vorige week met grote meerderheid het PNR-voorstel afgewezen. Ook beide Kamers der Staten-Generaal hebben recent hun zorgen geuit over de opslag van deze gevens.

Lees meer: op de Europapoort: 4.2.176 (verstekvonnissen), 4.4.64 (terrorismebestrijding), 4.0.15 (dataprotectie), 3.2.35 (surveillancebevel), 2.2.40 (vergunning) en 4.4.65 (PNR).

Sociale media menu


Deel dit item: