Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Tsjechië voorzitter EU: Europe without Barriers1 januari 2009

Op 1 januari 2009 heeft Tsjechië het voorzitterschap van de Europese Unie overgenomen van Frankrijk. Het motto van het Voorzitterschap is Europe without barriersPDF-document. Binnen dit Europa zonder grenzen hecht het Voorzitterschap grote waarde aan een 'Europe of rules'. Het verdwijnen van grenzen moet gepaard gaan met goede bescherming tegen illegale activiteiten die de veiligheid en belangen van Europa kunnen bedreigen.

Daarnaast staan dit jaar een aantal belangrijke vieringen op de agenda: vijf jaar geleden vond de historisch grote uitbreiding van de EU met 10 nieuwe lidstaten plaats, het is 20 jaar geleden dat het IJzeren Gordijn viel, en 30 jaar geleden dat de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement plaatsvonden. Bovendien bestaat de NAVO in 2009 60 jaar.

De prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap zijn terug te brengen tot de volgende drie E's: Economie, Energie en de Europese Unie in de wereld. Daar zijn de afgelopen weken nog twee G's bijgekomen: Gas en Gaza.

Wat Economie betreft, ziet het Tsjechische voorzitterschap het als belangrijkste taak, een verslechtering van de economische situatie tegen te gaan en te zorgen voor een opleving van de economische groei van de lidstaten. Daarnaast is meer transparantie en stabiliteit op de financiële markten nodig. Europa staat voor de uitdaging de economie van de lidstaten te stabiliseren, waarbij het voorzitterschap benadrukt dat excessieve regulering en een toename van protectionisme dient te worden voorkomen. Verder wil het Voorzitterschap onder meer de administratieve lastendruk aanpakken.

Het Voorzitterschap wil zich verder inspannen voor de implementatie van de conclusies van de Verklaring van de Top van de G20 van november 2008 en de conclusies van de Europese Raad van december 2008.

Daarnaast spelen de herziening van de richtlijnen rond kapitaalvereisten van banken, een verordening over de activiteiten van ratingagentschappen, een verordening over verzekeringen en een richtlijn over elektronisch-geldinstellingen.

Op het gebied van Energie zetten de Tsjechen vooral in op energiezekerheid en klimaatbeleid. Ze streven naar grotere energiebesparing en veilige, competitieve en duurzame energie, en ze willen inzetten op diversificatie van energiebevoorrading en transport. Ook streeft men naar afronding van het derde liberaliseringspakket voor de interne energiemarkt. Het Tsjechische voorzitterschap wil brede internationale consensus bereiken over het te voeren beleid tegen klimaatverandering, waarover eind 2009 in Kopenhagen een akkoord gesloten zal moeten worden. Ook streeft het naar meer internationale overeenstemming over de klimaatdoelstellingen voor na 2012.

Prioriteiten binnen de derde 'E', de Europese Unie en de wereld, zijn de samenwerking met de Oostelijke buurlanden van de EU, versterking van de Trans-Atlantische betrekkingen en het partnerschap met Rusland. Zo heeft Tsjechië aangekondigd een Oostelijk Partnerschap te willen oprichten, een soort tegenhanger van de Mediterrane Unie.

Als laatste is Tsjechië voorstander van uitbreiding van de EU en het zal zich dan ook inzetten voor een snelle toetreding van Kroatië tot de EU. Ook zal het de toetredingsbesprekingen met strategische partner Turkije voortzetten.

Zie ook : WerkprogrammaPDF-document Tsjechisch voorzitterschap op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, 1 januari - 30 juni 2009

Sociale media menu


Deel dit item: