Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Zweden EU-voorzitter: "Taking on the Challenge"29 juni 2009

Vanaf 1 juli neemt Zweden het Voorzitterschap van de Europese Unie over van Tsjechië. Afgelopen week presenteerde de Zweedse premier Reinfeldt het werkprogrammaPDF-document voor de komende 6 maanden. Motto van de Zweden is Taking on the Challenge.

In de snel veranderende wereld wordt de EU en haar lidstaten voor vele uitdagingen gesteld. Deze uitdagingen moeten mondiaal en regionaal het hoofd worden geboden. In dat kader, stellen de Zweden, is de Europese samenwerking van cruciaal belang. De lidstaten moeten samenwerken om een Europa te creëren dat verantwoordelijkheid neemt voor de economie, de welvaart, veiligheid en vrede. Europese samenwerking moet gebaseerd zijn op het realiseren van een toegevoegde waarde bij de aanpak van de uitdagingen.

De belangrijkste uitdagingen waar Zweden aandacht aan wil besteden zijn de (her)opbouw van de economie in combinatie met het tegengaan van de nadelige effecten van de crisis, zoals de toenemende werkeloosheid, en de strijd tegen de klimaatverandering. In december moet een nieuw klimaatverdrag gesloten worden op de Top in Denemarken.

In het najaar streeft Zweden naar het afsluiten van het Stockholm Programma op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dit programma wordt de opvolger van het Haagse programma en zal o.a. een efficiënter asiel- en migratiebeleid omvatten. Een ander stokpaardje van het Zweedse voorzitterschap is het realiseren van een Europese strategie voor de regio van de Baltische Zee.

Lees meer: website van het Zweedse Voorzitterschap van de EU

Sociale media menu


Deel dit item: