Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Vijftien nieuwe BNC-fiches31 augustus 2009

De regering zond op 31 augustus 2009 een briefPDF-document met haar standpunt over vijftien (nieuwe) voorstellen van de Europese Commissie naar de Kamers. De BNC-fiches met betrekking tot Europese voorstellen die in behandeling zijn bij een commissie van de Eerste Kamer bevatten een link naar het relevante dossier.

1. Verordening betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (zie dossier 2.2.47);

2. Mededeling inzake follow-up Europese Pact Immigratie en Asiel (zie dossier 2.0.36a);

3. Mededeling inzake aanscherping chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie (zie dossier 4.4.74);

4. Mededeling inzake CCS China;

5. Mededeling inzake kankerbestrijding;

6. Voorstel betreffende IT-AGENTSCHAP (zie dossiers 2.3.216a en 2.3.216b) ;

7. Mededeling inzake partnerschap Europese Unie Afrika op het gebied van vervoer;

8. Mededeling inzake het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (zie dossier 2.2.48);

9. Mededeling inzake btw groepoptie;

10. Mededeling inzake garanderen efficiënte, veilige en gezonde derivatenmarkten;

11. Voorstel betreffende vaccinatie voor seizoensgriep;

12. Voorstel betreffende wet- en regelgeving energie-infrastructuur;

13. Voorstel betreffende wet- en regelgeving kapitaalvereisten;

14. Voorstel tot wijziging van de verordening met algemene bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds;

15. Samenvatting van het verslag over het sectorale onderzoek naar de farmaceutische sector.

Commentaar met betrekking tot Europese voorstellen kan -bij voorkeur in elektronische vorm- worden aangeboden via de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning/Europa (europapoort@eerstekamer.nl). Dit commentaar kan gekoppeld worden aan de betreffende elektronische dossiers.

Sociale media menu


Deel dit item: