Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer vraagt nadere aandacht Europese Agentschappen en informatieverschaffing16 september 2009

De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris voor Europese Zaken afgelopen week per brief verzocht om nadere informatie over het politieke krachtenveld in de Europese Raad ten aanzien van het opstellen van richtsnoeren voor (nieuwe) Europese Agentschappen. De Eerste Kamer maakt zich al enige jaren zorgen over een (onnodige) aanwas van nieuwe Europese agentschappen en de democratische controle op deze agentschappen. De Kamer had de regering verzocht haar regelmatig op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op dit dossier. Zo heeft de regering de Kamer laten weten dat er op Europees niveau niet de benodigde haast wordt gemaakt met het opstellen van een beleidskader waaraan Europese agentschappen getoetst zouden moeten worden als gevolg van onder andere onenigheid tussen de Europese lidstaten. De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft de regering verzocht aan te geven hoe deze verhoudingen in de Raad liggen. Tevens verzoekt de commissie de regering om haar de voorziene evaluatie van de Europese Agentschappen (eind 2009) te doen toekomen. De commissie was de regering zeer erkentelijk voor het tijdige informeren.

Over het informeren van het parlement besloot de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties een tweede brief te sturen aan de regering. In navolging van de brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 29 juni 2009 inzake nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie en de evaluatie van de BNC-fiches en procedure, heeft de commissie haar waardering uitgesproken over de intentie van de regering om het parlement op tijd te informeren over de regeringsappreciatie van nieuwe Europese Commissievoorstellen. De commissie had echter moeten vaststellen dat de informatie in de BNC-fiches van de regering niet altijd nauwkeurig waren. Er moet echter vertrouwd kunnen worden op nauwkeurige en volledige informatie van de regering. Hiervoor heeft de commissie nu de aandacht gevraagd van de regering. Daarnaast vraagt zij  de regering in het kader van de informatieverschaffing met betrekking tot de concept- kabinetsreacties op groen- en witboeken de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te hanteren.

Lees meer: dossier E080035 Commissiemededeling: Europese Agentschappen - verdere ontwikkelingen

Sociale media menu


Deel dit item: