Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Senaat kiest Van der Linden (CDA) tot Voorzitter7 oktober 2009

Op 6 oktober 2009 heeft de Eerste Kamer de CDA-senator René van der Linden gekozen tot Voorzitter. De heer Van der Linden neemt deze functie over van Yvonne Timmerman-Buck, die per 1 november is benoemd tot Lid van de Raad van State. Timmerman-Buck heeft sinds 2003 de Kamer voorgezeten, en was de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter. Haar partijgenoot Van der Linden was het enige Kamerlid dat zich kandidaat had gesteld. Van de 75 Kamerleden brachten 70 hun stem uit. Daarvan stemden 65 voor Van der Linden, 3 stemden blanco, en twee stemmen waren ongeldig.

René van der Linden (1943) is sinds juni 1999 Lid van de Eerste Kamer. Van 2005 tot 2008 was hij Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Van juli 1986 tot september 1988 was Van der Linden staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, belast met Europese samenwerking. Aansluitend was hij tien jaar Lid van de Tweede Kamer, een functie die hij ook vervulde in de periode 1977 tot 1986, voorafgaand aan zijn staatssecretarisschap.

In zijn eerste verklaring als Voorzitter zei Van der Linden dat in tijden van verreikende veranderingen moet worden geïnvesteerd in sterke, geloofwaardige democratische instituties en in de versterking van de democratische rechtsorde. Vertrouwen van burgers in de instituties is kostbaar, en daarmee moten wij als volksvertegenwoordigers uiterst zorgvuldig omgaan. Over de Eerste Kamer als instituut zei Van der Linden dat de Senaat zijn kracht moet zoeken in kwaliteit en diepgang. Wij zullen nog scherper moeten toezien op de consequenties van de Europese wetgeving en de implementatie daarvan, aldus Van der Linden. Hij omschreef het Europese Verdrag van Lissabon als een bijzondere kans voor de Senaat om in aanvulling op de Tweede Kamer invloed uit te oefenen op de Europese beleidsvorming.

In zijn toespraak prees Van der Linden de aftredende Voorzitter Timmerman-Buck voor haar enorme werkkracht en inzet voor de effectiviteit van de Eerste Kamer. Dit heeft veel bijgedragen aan de statuur van de Eerste Kamer en heeft de belangstelling voor dit instituut doen toenemen, aldus de nieuw gekozen Kamervoorzitter.

Lees meer: ToespraakPDF-document de heer Van der Linden ter gelegenheid van de aanvaarding van het Voorzitterschap van de Eerste Kamer.

Sociale media menu


Deel dit item: