Eerste Kamervoorzitter Van der Linden herdenkt twintig jaar vrijheid in Oost-EuropaDe Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, nam op 22 en 23 oktober deel aan een buitengewone vergadering van de Associatie van Europese Senaten in de Poolse stad Gdánsk. Op uitnodiging van de voorzitter van de Poolse senaat, Bogdan Borusewicz, kwamen de voorzitters van de Europese Senaten bijeen in de Poolse havenstad om te herdenken dat twintig jaar geleden in meerdere Midden-Europese landen een einde kwam aan de communistische overheersing. Zij bespraken de ontwikkeling van de democratie in de Europese landen sinds de omwenteling van 1989.

Polen was het eerste land uit het voormalige ‘Oostblok’ waar in 1989 vrije verkiezingen plaatsvonden. Dit waren verkiezingen voor de heringevoerde Senaat. Bij deze verkiezingen behaalde de onafhankelijke vakbond Solidarność, in de jaren ’80 de motor van het verzet tegen het communistische bewind, alle zetels. De val van de Berlijnse muur, op 9 november 1989, luidde het einde in van de communistische alleenheerschappij in Midden-Europa. De leider van de Solidarność, Lech Walesa,  werd een jaar later de eerste democratisch gekozen president van Polen. De oud-president en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1983) schetste in een toespraak voor de conferentie van Senaatsvoorzitters de moeizame weg naar vrijheid en democratie in de jaren ’70 en ’80.

Voorafgaand aan de conferentie legden de Senaatsvoorzitters een krans bij het Solidariteitsmonument voor de eind jaren tachtig omgekomen havenarbeiders in de haven van Gdansk. In zijn toespraak benadrukte Van der Linden dat onze gemeenschappelijke toekomst in het verenigd Europa ligt. “The European integration should never be taken for granted. The success of the European project depended on the continuous efforts of the people who believed in one Europe. It is up to us to seek our own ambitions and dreams – for the benefit of European citizens. Jean Monnet once said: ‘Europe does not unite states, it unites people’.”Deel dit item: