2 Nieuwe BNC-fiches2 november 2009

De regering zond op 2 november 2009 een brief met haar standpunt over twee nieuwe) voorstellen van de Europese Commissie naar de Kamers. De BNC-fiches met betrekking tot Europese voorstellen die in behandeling zijn bij een commissie van de Eerste Kamer bevatten een link naar het relevante dossier.

1. Mededeling Naar integratie van maritiem toezicht: een gemeenschappelijke opzet voor het delen van informatie in het Europese maritieme domein

2. Mededeling voor een versterkte handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de interne markt

Commentaar met betrekking tot Europese voorstellen kan -bij voorkeur in elektronische vorm- worden aangeboden via de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning/Europa (europapoort@eerstekamer.nl). Dit commentaar kan gekoppeld worden aan de betreffende elektronische dossiers.


Deel dit item: