2 Nieuwe BNC-fiches20 november 2009

De regering zond op 20 november 2009 een brief met haar standpunt over twee nieuwe voorstellen van de Europese Commissie naar de Kamers. De BNC-fiches met betrekking tot Europese voorstellen die in behandeling zijn bij een commissie van de Eerste Kamer bevatten een link naar het relevante dossier.

1. Mededeling inzake financieel pakket toetredingsonderhandelingen Kroatië

2. Voorstel voor een verordening inzake vangstmogelijkheden voor visbestanden

Commentaar met betrekking tot Europese voorstellen kan -bij voorkeur in elektronische vorm- worden aangeboden via de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning/Europa (europapoort@eerstekamer.nl). Dit commentaar kan gekoppeld worden aan de betreffende elektronische dossiers.


Deel dit item: