Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Verklaring van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon1 december 2009

Vandaag, 1 december 2009, begint de Europese Unie aan een nieuwe fase in haar bestaan. Met het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon wordt de Europese gemeenschap van 27 lidstaten efficiënter en meer democratisch dan ooit tevoren. Ook is zij beter voorbereid op de grote uitdagingen van deze tijd. Twee jaar nadat het Verdrag in Lissabon werd ondertekend kunnen regeringen, nationale parlementen, het Europees Parlement, de Europese Raad en Europese Commissie inhoud geven aan de verdieping van de Europese samenwerking.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal was van meet af aan betrokken bij de uitwerking van de verdragsbepalingen, die een grotere rol toebedelen aan de nationale parlementen bij de ontwikkeling van Europees beleid. Leden van Nederlandse Senaat hebben zich eveneens ingezet voor de bevoegdheid van de Europese Raad om besluiten te nemen op basis van een gekwalificeerde meerderheid, en voor een slagvaardiger Europese Commissie. Ook heeft de Eerste Kamer zich sterk gemaakt voor een spoedige toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM).

De Eerste Kamer is geheel voorbereid op de nieuwe bevoegdheden die zij deelt met 40 parlementaire Kamers in de EU. Afgelopen zomer hebben alle fracties hun instemming gegeven aan de nieuwe Europese werkwijze van de Eerste Kamer. Die geeft aan de vaste Kamercommissies van de Senaat de verantwoordelijkheid om Europese wetgevingshandelingen al in een vroeg stadium te toetsen op subsidiariteit en op hun belang voor het Nederlands beleid. Deze toets vindt voortaan plaats onafhankelijk van de inbreng van de Nederlandse regering.

Als nationale parlementen zowel alle Eerste als Tweede Kamers zijn wij mede eigenaar van de uitgangspunten van het Verdrag van Lissabon. Tegelijk zijn zij ook verantwoordelijk voor het behoeden van de democratische principes die in het Verdrag zijn verankerd.

Namens de Eerste Kamer spreek ik de wens uit dat alle Senaten in de Europese Unie en hun Leden voortvarend inhoud geven aan hun nieuw verworven invloed, en zo Europa dichter bij de burgers te brengen. Het is nu onze taak om het Verdrag van Lissabon tot een tastbare werkelijkheid te maken en de Europese Unie verder te transformeren naar een hechte gemeenschap van volkeren en staten.

Lees meer: toespraakPDF-document Voorzitter Eerste Kamer ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de themapagina ' Een nieuw Europees Verdrag '

Sociale media menu


Deel dit item: