COSAC-vergadering in het teken van rol nationale parlementen na inwerkingtreding Verdrag van LissabonDe leden Broekers-Knol, Van Bijsterveld en Peters hebben in Madrid deelgenomen aan de vergadering van de COSAC, de Conferentie van commissies voor Europese Zaken van parlementen van de Europese Unie. De deelenemers spraken onder meer over rol  van COSAC na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Vooruitlopend op die inwerkingtreding zijn in COSAC-verband gezamenlijke subsidiariteitstoetsen uitgevoerd door de nationale parlementen om alvast ervaring op te doen met de bevoegdheid van nationale parlementen in dit verdrag om wetsvoorstellen op subsidiariteit te controleren. Onder de deelnemende COSAC-leden bestond een wisselende behoefte om door te gaan met deze gezamenlijke toets. Men zag over het algemeen meer heil in intensievere informatieuitwisseling via de IPEX-website. Daarnaast werd er een oriënterende discussie gevoerd over de wenselijkheid van debatten over de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie en over de wijze waarop en het forum waarbinnen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) dient te worden besproken, nu de Parlementaire Assemblee van West-Europese Unie zal worden opgeheven.

Verder werd er ook gedebatteerd met een van de vice-voorzitters van de Europese Commissie, de heer Šefčovič, over de politieke prioriteiten van de Europese Commissie. Daarbij werd er gesproken over het Wetgevings- en Werkprogramma van de Commissie en over klimaatverandering en de financiële crisis. Het derde onderwerp van de vergadering was hoe de relatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement zijn vorm zou kunnen krijgen. Kamerlid Broekers was een van de inleidende sprekers bij dit onderwerp, naast Elmar Brok (lid van het Europees Parlement), José Maria Gil-Robles y Gil-Delgado (voormalig lid en voormalig voorzitter van het Europees Parlement) en Vitalino Canas (voorzitter van de commissie Europese Zaken van het Portugese parlement). Het Lid Broekers sprak onder andere over de complementariteit van de nationale parlementen en het Europees Parlement en stelde dat de betrokkenheid van nationale parlementen in samenhang met het Europees Parlement het democratisch tekort van de Europese Unie kan verminderen.

Lees meer: contributions and conclusions XLIII COSAC


Deel dit item: