State of the Union speech door voorzitter Europese Commissie Barroso7 september 2010

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, hield voor het eerst zijn State of the Union speech in het Europees Parlement te Straatsburg. Het besluit om het Europees Parlement jaarlijks toe te spreken over de Staat van de Unie maakt onderdeel uit van de eerder dit jaar gesloten kaderovereenkomst tussen de twee instellingen.

De nadruk van Barroso's toespraak lag op de financieel-economische crisis. Hij schetste daarbij een relatief optimistisch beeld van de wijze waarop de economieën en de instellingen van de Unie de crisis doorstaan hebben. Hij betoogde dat ondanks de positieve economische vooruitzichten, verdere beleidsinitiatieven noodzakelijk zijn. Barroso benoemde vijf uitdagingen voor de Unie:

  • de aanpak van de economische crisis en economic governance;
  • het herstel van de groei ten behoeve van de werkgelegenheid door het hervormingsprogramma Europa 2020 versneld uit te voeren;
  • de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid;
  • het aangaan van onderhandelingen met het oog op een moderne EU-begroting;
  • op het wereldtoneel de bij de EU passende rol opeisen. 

De toespraak maakte veel discussie los in het Europees Parlement. De kritiek spitste zich vooral toe op een betere bewaking van de communautaire methode en een versterking van de rol van het Europees Parlement. Er kwam tevens kritiek op het 'rooskleurige' beeld dat werd geschetst van de situatie van de Unie en een verondersteld gebrek aan visie en analyse.

Minister van Buitenlandse Zaken Verhagen heeft zich op 9 september tegenover de Tweede Kamer kritisch uitgelaten over de toespraak. Hij gaf onder meer aan aankondigingen van hervormingen van de Europese begroting en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te missen. Over het instellen van een State of the Union toespraak door de voorzitter van de Europese Commissie was hij wel positief.


Deel dit item: