Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Europees Commissaris voor de Mensenrechten bezoekt Eerste Kamer27 september 2010

De Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, bezoekt dinsdag 28 september de Eerste Kamer. Hij spreekt met leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie. Op de agenda staat het rapport dat Hammarberg heeft opgesteld op basis van bevindingen die hij heeft gedaan tijdens een bezoek aan Nederland in september 2008. Ook de reactie  van de Nederlandse regering op dit rapport is onderwerp van gesprek.

Thomas Hammarberg is sinds oktober 2005 Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, en in deze functie gekozen door de Parlementaire Assemblee van de Raad (PACE). De Parlementaire Assemblee ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). De Commissaris voor de Mensenrechten is aangesteld om het toezicht en de landenrapportages te coördineren.

Het rapport dat Hammarberg heeft opgesteld over zijn bevindingen in Nederland verscheen op 11 maart 2009. De reactie van het kabinet op het rapport volgde op 27 april 2009. Op 28 mei van dit jaar heeft het demissionair kabinet schriftelijk geantwoord op nadere vragen van de Tweede Kamer (32.123 V - nr. 90) naar aanleiding van de formele reactie van een jaar eerder. Het rapport van de Mensenrechtencommissaris werd eveneens besproken tijdens het symposium '60 jaar Raad van Europa - 50 jaar Europees Hof voor de Rechten van de Mens' dat op 2 november 2009 werd belegd door de Eerste Kamer. Hammarberg was op dit symposium een van de prominente sprekers.

Bij het onderhoud met de Eerste Kamercommissie voor Justitie zijn ook aanwezig Isil Gachet, Directeur van het Bureau van de Mensenrechtencommissaris, en Paulina Polowniak, een naaste adviseur van Hammarberg. De Kamercommissie zal in het gesprek met Hammarberg ook een aantal onderwerpen aansnijden die tijdens het jubileumsymposium aan de orde zijn gesteld.

De vaste commissie voor Justitie is samengesteld uit 25 senatoren. Een aantal Tweede Kamerleden, dat het dossier van de mensenrechten nauwlettend volgt, is uitgenodigd om aan de gedachtewisseling met de Mensenrechtencommissaris deel te nemen. Van het gesprek met de Mensenrechtencommissaris verschijnt een beknopt verslag, dat begin oktober via de website van de Eerste Kamer kan worden geraadpleegd.

Sociale media menu


Deel dit item: