Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eurocommissaris Sefcovic verheldert Europese beleidsplannen voor Eerste en Tweede Kamer16 november 2010

Europees Commissaris Šefčovič, verantwoordelijk voor Interinstitutionele Relaties, werd dinsdag 16 november ontvangen door de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer en de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer. De Eurocommissaris presenteerde aan beide commissies het Wetgevings- en Werkprogramma van de Europese Commissie (WWP) voor 2011. Het Nederlands parlement was hiermee de eerste institutie waar de Eurocommissaris 'zijn' WWP presenteert, nog vóór de presentatie aan het Europees Parlement, Raad en andere lidstaten.

De Eurocommissaris benadrukte in zijn inleiding dat hij een goede verstandhouding met nationale parlementen voorstaat. Met het Verdrag van Lissabon worden nationale parlementen rechtstreeks op de hoogte gesteld van Europese voorstellen, en kunnen zij in het kader van de subsidiariteitstoets bezwaren kenbaar maken aan de Commissie. De Eurocommissaris ging verder in op onderdelen van het WWP, zoals de EU2020-doelstellingen, voorstellen voor een sterker fiscaal en financieel toezicht van de Raad en de Commissie op de financiële sector, en voorstellen die de rol van de EU in diverse mondiale overlegorganen moeten versterken.

Grondrechten en mensenrechten

Leden van de Eerste en Tweede Kamer brachten diverse onderwerpen ter tafel. Vanuit de Eerste Kamer werden de ontwikkelingen van de EU met betrekking tot grondrechten en de Raad van Europa kritisch bezien. Šefčovič wees op nieuwe ontwikkelingen als het Handvest voor de Grondrechten en bijkomende garanties op het gebied van mensenrechten met het Verdrag van Lissabon. Hij voorziet een complementaire verhouding tussen het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

De Kamerleden stelden eveneens vragen over de ontwikkelingen met betrekking tot de Euro, de 'institutionele balans' tussen Europees Parlement, Raad en Commissie na het Verdrag van Lissabon en de communicatie tussen Commissie en nationale parlementen. Vanuit de Tweede Kamer werden kritische vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de EU-begroting. Eurocommissaris Šefčovič onderkende de moeilijkheden en beloofde met de opmerkingen van de parlementsleden aan de slag te gaan. De parlementaire commissies van de Eerste en Tweede Kamer stelden voor om volgend jaar weer zo'n directe en open ontmoeting te hebben met de Eurocommissaris.  

Sociale media menu


Deel dit item: