Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Roemeense parlementaire delegatie ontvangen door de Eerste Kamer8 december 2010

Leden van de Roemeense parlementaire commissie voor Europese Zaken brachten op 7 december een bezoek aan de Eerste Kamer. De Roemeense delegatie voerde gesprekken met Kamervoorzitter René van der Linden, en aansluitend met de senatoren Strik (GroenLinks), Bemelmans-Videc (CDA), Smaling (SP), Eigeman (PvdA) en Russell (CDA). De Roemeense afvaardiging bestond uit de volgende parlementsleden: voorzitter Hrebenciuc van de commissie voor Europese Zaken, Corlâtean (lid van dezelfde commissie en tevens voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken), Frunda (tevens voorzitter van de commissie voor mensenrechten en minderheden), en de leden Zgonea, Rasaliu, Chiuariu en Almos.

Gesproken werd met name over recente ontwikkelingen met betrekking tot de volledige toetreding van Roemenië tot het Verdrag van Schengen. De Roemeense parlementsleden schetsten hun Nederlandse collega's de ontwikkelingen in hun land, mede in het licht van de historie met het communisme. Sinds de communistische wetten twintig jaar geleden werden ontbonden, heeft de Roemeense regering zo'n 6000 nieuwe wetten uitgevaardigd. Daarbij werd gestreefd om te voldoen aan het acquis communautaire van de Europese Unie, met inbegrip van alle bijkomende politieke, economische en juridische criteria. Als gevolg daarvan kon Roemenië in 2007 toetreden tot de EU.

De delegatie benadrukte dat Roemenië als volgende stap graag volledig zou willen toetreden tot het Verdrag van Schengen, met als effect dat ook de interne grenscontroles in de EU voor Roemenen hierdoor komen te vervallen. De Nederlandse regering staat evenwel op het standpunt dat bij de Europese Schengen-evaluatie van Roemenië en Bulgarije ook de tweejaarlijkse voortgangsrapportages over corruptie en juridische hervormingen in deze landen worden betrokken. Als uit deze rapportages blijkt dat beide landen niet voldoen aan strikte criteria die de Europese Unie op dit punt hanteert, zal Nederland zijn steun onthouden aan een volledige toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Verdrag van Schengen.

De Roemeense parlementsleden praatten naar aanleiding van deze bepaling in het regeerakkoord hun Nederlandse collega's bij over de recente verbeteringen op het gebied van politieke en juridische transparantie. Zo zijn Roemeense parlementariërs sinds kort verplicht om op internet hun persoonlijk inkomen en het inkomen van vrouw en kinderen te vermelden, evenals ander bezit.

De Leden van de Eerste Kamer voerden een openhartig gesprek met hun Roemeense gasten over de criteria waaraan zowel Roemenië als Bulgarije moeten voldoen. Daarbij werd melding gemaakt van een recent verschenen kritisch rapport van de Europese Commissie over de situatie in Roemenië. Wel waren de Leden van de Eerste Kamer lovend over de snelheid van de veranderingen in het land en de bereikte democratisering. Positief waren zij ook over de instelling van een Roemeense parlementaire commissie voor mensenrechten en een 'Integriteit Agentschap', dat moet bijdragen aan een open en transparant verkeer tussen Roemeense politici en de bevolking.

Sociale media menu


Deel dit item: