Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Prioriteiten Hongaars voorzitterschap EU1 januari 2011

De Europese Unie heeft een nieuwe voorzitter voor het komende half jaar. België droeg het stokje over aan Hongarije. Een EU-Voorzitterschap gaat traditioneel gepaard met het aangeven van prioriteiten voor het half jaar dat het land voorzitter is. Hongarije gaf tijdens de presentatie van het voorzitterschap begin januari vier prioriteiten aan: 

Economische en financiële dossiers: onder het Hongaarse voorzitterschap zal het 'Europese Semester' voor verbetering van het economisch bestuur aanvangen. Aan de hand van de Annual Growth Strategy van de Europese Commissie zal eerst een schets van de algemene economische situatie plaatsvinden, waarna een meer landenspecifieke benadering met aanbevelingen volgt.

Daarnaast zal ook een beperkte verdragswijziging met het oog op het oprichten van een Europees Stabiliteitsmechanisme worden voorgesteld en streeft het Hongaarse voorzitterschap er naar de discussie en besluitvorming over een Commissiepakket ter verbetering van economische beleidscoördinatie voor de zomer af te ronden.

Een sterker Europa op bestaande en nieuwe beleidsvelden: het programma van het Hongaarse Voorzitterschap van de EU is getiteld 'Sterk Europa'. Hier past ook een sterkere invloed van de EU op nieuwe beleidsvelden bij. Zo wil het Hongaarse voorzitterschap een grote stap zetten richting een Europese energiemarkt, met verbeterde Europese energienetwerken, meer energie-efficiëncy en meer gebruik van hernieuwbare energie. De Europese Raad van 4 februari zal gewijd zijn aan dit onderwerp.

Een EU die dichter bij de burger staat: het Hongaarse voorzitterschap benadrukt dat Europese burgers pas hun rechten en vrijheden ten volste kunnen genieten als hun veiligheid is gewaarborgd. Mensenrechten spelen dan ook een belangrijke rol. Het voorzitterschap benadert de problematiek met betrekking tot de Roma-minderheden vanuit een sociaal-economisch oogpunt, waarbij de nadruk ligt op werkgelegenheid en onderwijs. Bovendien zal het voorzitterschap zich inzetten voor volledige toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengen-gebied. 

Vooruitgang op het gebied van EU Uitbreiding en internationale betrekkingen: een van de prioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap is het afronden van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië. Ook zal het voorzitterschap veel energie steken in het Oostelijk Partnerschap en een goede relatie met de buurlanden van de EU, waarbij elk land zijn eigen behandeling krijgt.

Lees meer: website van het Hongaars EU-voorzitterschap

Sociale media menu


Deel dit item: