Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamerleden krijgen steun van Parlementaire Assemblee31 januari 2011

Raad van Europa gaat schending mensenrechten Kosovo onderzoeken

Meer afbeeldingen

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft zich in de laatste week van januari gebogen over mensenrechtenschendingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de Kosovaarse republiek. Het debat werd gevoerd op basis van een rapport van de Zwitsere rapporteur Dick Marty, waarin de bevindingen zijn beschreven van een onderzoek naar de behandeling van Serviërs en Albanese Kosovaren in gevangenkampen in Noord-Albanië. Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat van een aantal van deze gevangen, die klaarblijkelijk werden gedood door het Kosovaarse bevrijdingsleger, organen uit hun lichamen zijn verwijderd en in andere landen zijn aangeboden voor transplantaties. Ondanks het feit dat verschillende internationale waarnemers ter plaatse destijds werden geïnformeerd over deze praktijken, werd daarop geen nader onderzoek ingesteld.

De Eerste Kamerleden Kox (SP) en De Vries (PvdA) hebben in hun interventies namens het Nederlands parlement beiden aangedrongen op het alsnog instellen van een internationaal gerechtelijk onderzoek. Ook hebben zij de betrokken regeringen verzocht hun medewerking aan zo'n onderzoek toe te zeggen en de European Rule of Law Mission, EULEX, alle middelen te verschaffen om dat onderzoek uit te voeren. Een resolutie met o.a. deze strekking werd door de Assemblee aangenomen.

Naar aanleiding van een rapport van de Committee on Legal Affairs and Human Rights over de tenuitvoerlegging van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens leverden de leden Strik en Bemelmans-Videc een mondelinge bijdrage aan het debat dat uitmondde in de aanvaarding van een resolutie (12455) waarin parlementen van de lidstaten o.a. worden opgeroepen te komen tot meer strikt toezicht op de uitvoering van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

PACE

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als de PACE (Parliamentary Assembly Council of Europe) is samengesteld uit 318 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers uit de lidstaten van de Raad van Europa. In de Raad van Europa zijn 47 landen verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsstaat te bevorderen.

De Nederlandse delegatie naar deze assemblee bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangende leden uit de Eerste en Tweede Kamer. Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de Parlementaire Assemblee Raad van Europa.

Vergaderingen

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vergadert 4 keer per jaar gedurende 1 week in het Palais de l'Europe in Straatsburg. Drie vergaderingen per jaar vóór de zomer in januari, april en juni en één vergadering in september/oktober.


Aangenomen resoluties en aanbevelingen tijdens de eerste plenaire zitting 24-28 januari 2011

Verslag van het eerste deel van de zitting 2011

Sociale media menu


Deel dit item: