Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

COSAC Voorzitters komen bijeen in Boedapest15 februari 2011

Op donderdag 10 en vrijdag 11 februari jongstleden vond in Boedapest de halfjaarlijkse conferentie van voorzitters van de commissies van Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie (COSAC) plaats.

Meer afbeeldingen

Namens de Eerste Kamer nam de voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) Tineke Strik deel aan deze bijeenkomst. De Tweede Kamer werd vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Verburg, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken. De bijeenkomst had tot doel de plenaire COSAC vergadering van 29-31 mei 2011 voor te bereiden. Met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, de heer János Martonyi, werd gesproken over de prioriteiten van het Hongaarse Voorzitterschap. Tijdens de discussie onderstreepte mevrouw Strik namens beide Kamers dat nationale parlementen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de doelmatige en transparante besteding van Europese gelden door de lidstaten van de Europese Unie (EU). Zij riep het Hongaarse voorzitterschap van de EU op te bevorderen dat meer dan de huidige vier lidstaten een zogeheten lidstaatverklaring afgeven waarin verantwoording wordt afgelegd voor de besteding van EU gelden door regeringen. Alleen op die manier kunnen nationale parlementen namens burgers nagaan of belastinggeld goed wordt besteed. Haar oproep werd ondersteund door het pleidooi van de afgevaardigde van het Britse House of Lords om ook binnen COSAC meer aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Aansluitend vond een gedachtewisseling plaats met Eurocommissaris Maroš Šefčovič voor interinstitutionele betrekkingen. De heer Šefčovič spoorde nationale parlementen bij deze gelegenheid aan tot een grotere betrokkenheid bij het debat over economisch bestuur en in het bijzonder het Europees semester en de Europa 2020 strategie. Hij riep nationale parlementen op om de nationale hervormingsprogramma's van de eigen regering zorgvuldig te behandelen. Ook nodigde hij nationale parlementen uit om tijdens de plenaire COSAC bijeenkomst in mei een debat te organiseren over de lange termijn prioriteiten van de Europese Commissie.

Sociale media menu


Deel dit item: