Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Voorzitters alle EU-parlementen confereren in Belgische hoofdstad1 april 2011

De Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie komen van 3 tot en met 5 april bijeen in Brussel voor hun jaarlijkse conferentie. Delegaties van de nationale parlementen van 27 lidstaten en vijf kandidaat-lidstaten van de EU nemen deel aan de bijeenkomst. Het Belgische parlement is gastheer en organisator. Ook de Voorzitter van het Europees Parlement neemt deel aan de conferentie.

Meer afbeeldingen

Voornaamste onderwerp van bespreking is het democratisch toezicht op het Europees beleid; met name op het vlak van de gemeenschappelijke buitenlandse politiek, internationale veiligheid en defensie. Ook wordt gesproken over het toezicht van de parlementen op het vlak van inlichtingen en veiligheid. Tijdens de laatste dag van de conferentie zullen de Voorzitters en hun delegaties spreken over de gevolgen die de recente financiële crisis had en heeft voor de nationale begrotingen en de stabiliteit van de Euro. Het verbindend thema bij deze onderwerpen is de onderlinge samenwerking tussen de verschillende nationale parlementen, en een geregelde uitwisseling van standpunten met het Europees Parlement.

Publieke opinie

Het Nederlandse parlement wordt tijdens de conferentie vertegenwoordigd door respectievelijk Eerste Kamervoorzitter René van der Linden en Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. De in totaal 33 delegaties spreken in Brussel ook over de effectiviteit van hun onderlinge coördinatie bij de beïnvloeding van het Europees beleid. Het Belgische voorzitterschap van de conferentie stelt eveneens de beïnvloeding van de publieke opinie en het faciliteren van de media aan de orde.

Van de 27 lidstaten van de Europese Unie hebben 14 parlementen een unicameraal stelsel. Dertien landen hebben net als Nederland een bicameraal stelsel met een Hogerhuis en een Lagerhuis. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat meer bevoegdheden toekent aan de nationale parlementen, is de behoefte om onderling informatie uit te wisselen en de invloed op de Europese organen te coördineren sterk toegenomen.

Sociale media menu


Deel dit item: