Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Parlementaire Assemblee Raad van Europa bespreekt actuele vluchtelingenproblematiek Zuid-Europa18 april 2011

Van 11 tot 15 april heeft de "Spring Session" van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) plaatsgevonden in Straatsburg. Een delegatie van Nederlandse leden uit Eerste en Tweede Kamer was bij deze vergadering aanwezig.

Op de agenda stond onder andere de waterproblematiek, waarbij werd benadrukt dat er een toenemende relatie bestaat tussen watertekorten en de interne veiligheid van staten. In de resolutie die de PACE over dit onderwerp heeft aangenomen wordt benadrukt dat water een fundamenteel mensenrecht is en dat internationale wetten over water gehandhaafd en indien noodzakelijk herzien dienen te worden.

Tijdens de tweede zitting van de PACE van dit jaar werd er ook gesproken over de religieuze dimensie van de interculturele dialoog, en over het bestrijden van armoede, waarover een aanbeveling en een resolutie zijn aangenomen. De toename van armoede, maar ook van sociale uitsluiting, betekent dat een groot deel van de bevolking niet kan beschikken over de fundamentele mensenrechten. Om dit te bestrijden, moeten effectieve maatregelen worden ingesteld. Het onderwerp armoedebestrijding is afgelopen januari eveneens behandeld in de Eerste Kamer door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van een mededeling van de Europese Commissie over Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting. De Eerste Kamercommissie heeft vragen gesteld aan de regering met daarin het verzoek om het standpunt en de inzet van de Nederlandse regering, de wijze waarop Nederland zal participeren aan het Platform tegen armoede en sociale uitsluiting en de vertaling naar het nationale beleid.

In haar hoedanigheid van PACE-lid heeft Eerste Kamerlid Strik (GL) een rapport opgesteld over "The large-scale arrival of irregular migrants, asylum seekers and refugees on Europe's southern shores" wat is besproken in de PACE. Dit onderwerp is zeer actueel door de vele vluchtelingen uit Tunesië en Libië die per boot aankomen in Malta en Italië. Op basis van het rapport van Tineke Strik is een resolutie aangenomen waarin de PACE de inspanningen van de "frontline states" om humanitaire assistentie te verlenen verwelkomt en andere Europese lidstaten aanspoort om zich solidair op te stellen.

PACE

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als de PACE (Parliamentary Assembly Council of Europe) is samengesteld uit 318 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers uit de lidstaten van de Raad van Europa. In de Raad van Europa zijn 47 landen verenigd om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsstaat te bevorderen.

De Nederlandse delegatie naar deze assemblee bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangende leden uit de Eerste en Tweede Kamer. Canada, Israël en Mexico hebben de status van waarnemer bij de Parlementaire Assemblee Raad van Europa.

Vergaderingen

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) vergadert 4 keer per jaar gedurende 1 week in het Palais de l'Europe in Straatsburg. Drie vergaderingen per jaar vóór de zomer in januari, april en juni en één vergadering in september/oktober.


Aangenomen resoluties en aanbevelingen tijdens de tweede plenaire zitting 11-15 april 2011

Sociale media menu


Deel dit item: