Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Migratie op de agenda van de COSAC voorzittersbijeenkomst te Warschau18 juli 2011

Op 10 en 11 juli jongstleden vond in Warschau de halfjaarlijkse conferentie plaats van de voorzitters van de commissies van Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie (COSAC). Namens de Eerste Kamer nam Tineke Strik, voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties, deel aan de bijeenkomst.

Naast de voorbereiding en de vaststelling van de agenda voor de plenaire COSAC vergadering die van 2 tot 4 oktober zal plaatsvinden in Warschau, stonden twee andere punten op de agenda van de bijeenkomst, te weten de prioriteiten van het Poolse voorzitterschap en de rol van de EU instellingen ten opzichte van de ontwikkelingen aan de buitengrenzen.

De Poolse staatssecretaris voor Europese aangelegenheden, de heer Dowgielewicz, presenteerde de prioriteiten van het Poolse voorzitterschap. Aan de hand van de drie kernpunten -verbetering van de financieel-economische situatie, veiligheid en een open Europa- besprak de heer Dowgielewicz de Poolse plannen voor de tweede helft van 2011.

De Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, mevrouw Malmström, sprak de COSAC delegaties toe over migratie en de aanpak van de Europese Unie ten aanzien van de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de Unie. In de gedachtewisseling die hierop volgde gaf mevrouw Strik aan dat de EU haar inzet zou moeten verhogen voor het versterken van het maatschappelijk middenveld in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zij riep de Europese Commissie op te werken aan een geïntegreerde benadering voor deze regio's. In het kader van de situatie in de Arabische regio vroeg zij de Europese Commissie om te bevorderen dat Frontex voorkomt dat boten met vluchtelingen verhinderd worden aan land te komen en om de veiligheid van de bootvluchtelingen te waarborgen.

In oktober zal de plenaire COSAC vergadering spreken over het Meerjarig Financieel Kader en zal tevens worden teruggeblikt en vooruitgekeken in het kader van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Zie ook:

Sociale media menu


Deel dit item: