COSAC-voorzittersvergadering in teken van prioriteiten klimaat- en energiebeleid en schuldencrisisOnder Deens voorzitterschap vond in Kopenhagen van 29 tot 30 januari de voorzittersvergadering van de commissies voor Europese aangelegenheden uit de nationale parlementen van de EU-lidstaten (COSAC) plaats. Deze voorzittersvergadering is een voorbereiding op de plenaire vergadering die van 22 tot 24 april 2012 zal plaatsvinden. De Nederlandse delegatie bestond uit mevrouw Strik, de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer, en de heer Van Bommel vicevoorzitter van de vaste commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. 

Op de agenda van de COSAC bijeenkomst stonden twee hoofdpunten: enerzijds de prioriteiten van het klimaat- en energiebeleid voor 2020 en anderzijds de aanpak van de schuldencrisis en de democratische controle daarop.

Mevrouw Hedegaard, Eurocommissaris inzake Klimaat, sprak over een geïntegreerde benadering van de economische crisis en de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleid. Zij wees met name op kansen in energie-efficiëntie die ook een positief effect kunnen hebben op groei en werkgelegenheid. Tijdens het debat dat daarop volgde vroeg mevrouw Strik onder andere naar het standpunt van de Europese Commissie over de risico's van CO2-opslag en kernenergie. De Eurocommissaris benadrukte dat de keuze voor kernenergie bij de lidstaten lag, maar dat de Commissie de volgens haar nodige maatregelen neemt voor het garanderen van de veiligheid. Met betrekking tot CO2 zullen binnenkort Europese initiatieven van start gaan die de verschillende methodes van opslag demonstreren en tevens de financiering van de opslag mogelijk moeten maken, aldus de Eurocommissaris.

Eurocommissaris Šefčovič, belast met Inter-Institutionele Relaties, begon zijn speech met een pleidooi voor een meer Europese aanpak van de schuldencrisis. Een Economische en Monetaire Unie is, volgens de Europese Commissie, nodig voor een stabiele Europese economie. Centraal in zijn toespraak en in het debat met de afgevaardigden van de nationale parlementen stond ook het nieuwe Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de economische en monetaire unie. Een aantal landen sprak zich uit om de in artikel 13 van dit verdrag genoemde nieuwe interparlementaire conferentie die begrotingszaken zal bespreken, in COSAC-verband te organiseren.

In de aanloop naar de COSAC-bijeenkomst van 22-24 april 2012 zal het 17de COSAC-rapport worden opgesteld dat aandacht zal besteden aan onder andere informatievoorziening van en aan parlementen. Mevrouw Strik benadrukte tijdens de vergadering nog het belang van een dergelijk rapport om inzicht te krijgen in ervaringen en werkmethodes van andere nationale parlementen.


Deel dit item: