Selectieproces voor Europees werkprogramma van de Eerste Kamer van start gegaan6 november 2012

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2012 haar werkprogramma voor 2013 en de eerste helft van 2014 gepubliceerd. Bij de presentatie gaf de Commissie aan dat de hoofddoelstelling van dit werkprogramma duurzame groei en werkgelegenheid in de Europese Unie is. Deze doelstelling wil de Commissie bereiken door een combinatie van stimuleringsmaatregelen, financiële hervormingen en ingrepen om de Unie hechter te maken. In dat kader is de Commissie voornemens, bovenop de reeds bestaande initiatieven, een vijftigtal nieuwe initiatieven voor te stellen.

Het werkprogramma van de Europese Commissie vormt de basis voor het jaarlijkse Europees werkprogramma van de Eerste Kamer. Dit werkprogramma bevat een lijst met de Commissie-initiatieven die door de Eerste Kamer als prioritair zijn geselecteerd. Deze prioritaire voorstellen worden bij publicatie door de Commissie automatisch in de verantwoordelijke Kamercommissie in behandeling genomen.

Het selectieproces van de Europese prioriteiten van de Eerste Kamer is van start gegaan. De fracties hebben tot uiterlijk 14 november 2012 de gelegenheid om voorstellen van de Europese Commissie als prioriteit aan te merken. Vervolgens zal in commissieverband bij meerderheid worden besloten welke van de Commissie-initiatieven voor 2013/2014 als prioritair worden aangemerkt. Uiterlijk 18 december 2012 zal de Eerste Kamer haar Europees werkprogramma plenair vaststellen en openbaar maken. De Eerste Kamer zal tevens het werkprogramma aan de bewindslieden van Buitenlandse Zaken doen toekomen.

De wekelijkse lijst van gepubliceerde Commissievoorstellen geeft de Kamerleden ook op een later moment de gelegenheid een voorstel, dat niet als prioriteit is aangemerkt, alsnog voor behandeling te selecteren.

In het E-dossier met nummer E120046 kan u het Werkprogramma van de Europese Commissie en aanverwante documenten vinden. Een eerste reactie van derden, met aanbevelingen aan de commissies voor Immigratie & Asiel/ JBZ Raad en voor Veiligheid & Justitie welke dossiers tot prioritair te bestempelen, is reeds ontvangen.

Sociale media menu


Deel dit item: