Jaarbericht 2011-2012 gepubliceerdDe Eerste Kamer heeft haar Jaarbericht gepubliceerd over het parlementaire jaar 2011-2012. Het Jaarbericht beoogt in kort bestek een goed beeld te geven van de werkzaamheden van de Eerste Kamer, maar voor geïnteresseerden ook een goed kompas te zijn naar de vele dossiers die de Eerste Kamer behartigt. Het beschreven parlementaire jaar was rijk aan opmerkelijke gebeurtenissen en bracht zowel staatkundig als politiek boeiende ontwikkelingen. Na de wisseling van de samenstelling van de Eerste Kamer in juni 2011 is de vernieuwde Kamer volop in bedrijf.

In lijn met de papierbesparende maatregelen die de Kamer de afgelopen jaren heeft ingezet, wordt het Jaarbericht alleen online gepubliceerd.


Deel dit item: