Gele kaart vanuit Eerste Kamer en Tweede Kamer voor EU-vrouwenquotumDe Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben een 'gele kaart' getrokken tegen het voorstel van de Europese Commissie over gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De Voorzitters van beide Kamers hebben dit in een gezamenlijke brief aan de Commissie laten weten. Een meerderheid in beide Kamers vindt het voorstel in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat zij vinden dat dit geen zaak is die Brussel zou moeten regelen. Als een derde van alle parlementen in de EU de gele kaart trekt, dan moet de Europese Commissie het voorstel heroverwegen of intrekken.Deel dit item: