Hoogste Turkse onderscheiding voor senator René van der LindenSenator René van der Linden (CDA) heeft in het Presidentiële Paleis in Ankara uit handen van de President van Turkije, Abdullah Gül, de hoogste onderscheiding van Turkije ontvangen. Van der Linden kreeg de Orde van de Republiek Turkije voor zijn onvermoeibare strijd sinds de koude oorlog voor de fundamentele rechten van de mens en de democratie in Europa en de wereld. President Gül releveerde dat Van der Linden en hij goede vrienden zijn geworden in de tijd dat zij beiden zitting hadden in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Van der Linden was Voorzitter van die Assemblee van 2005 tot 2008 en Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 2009 tot 2011. In 2012 was Van der Linden voorzitter van de Adviesraad 400 jaar diplomatieke relaties tussen Turkije en Nederland. In het jubileumjaar hebben in de beide landen zo’n 600 evenementen plaatsgevonden van uiteenlopende omvang. De President bracht een staatsbezoek aan Nederland en Koningin Beatrix bracht een kort tegenbezoek aan Turkije. “René has been the greatest force and architect behind the success of these extensive and busy 400 year celebrations. Through these activities, he has made concrete contributions to further the political, economic and cultural cooperation between Turkey and the Netherlands,” aldus President Gül.

Link naar website Presidency of the Republic of Turkey: President Gül Decorates Dutch Senator van der Linden with the Highest Order of Turkish Republic


Deel dit item: