EU Kamerleden debatteren over gemeenschappelijk buitenlandbeleid27 maart 2013

Van 24 tot 26 maart vond in Dublin de tweede editie plaats van de interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijke Veiligheid- en Defensiebeleid (GVDB). Tijdens deze halfjaarlijkse conferentie hebben Kamerleden uit alle EU lidstaten de mogelijkheid in debat te gaan met Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton en andere exponenten van het gemeenschappelijk buitenlandsbeleid. Namens de Eerste Kamer namen de leden Van Kappen (VVD) en Van der Linden (CDA) deel.

Senatoren Van Kappen en Van der Linden bij interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid
Meer afbeeldingen

Prominent op de agenda stonden het EU beleid ten opzichte van de Hoorn van Afrika en de rol van de EU in het doorbreken van de impasse in het Midden-Oosten Vredesproces. Ook spraken de parlementsleden over plannen om het EU veiligheid- en defensiebeleid meer vorm te geven, met het oog op een voor december 2013 geplande Europese Top over dit onderwerp. In deze context vroeg de heer Van Kappen aandacht voor het huidige financieringssysteem van EU operaties, het negatieve effect hiervan op de solidariteit tussen lidstaten en het verlammende gevolg voor het inzetten van, onder andere, de EU battlegroups. De heer Van der Linden richtte zich op de het Midden Oosten Vredesproces. Hij vroeg daarbij nadrukkelijke aandacht voor de consequenties van het nederzettingenbeleid van Israël op dit proces.

Sociale media menu


Deel dit item:
Senatoren Van Kappen en Van der Linden bij interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid
Senatoren Van Kappen en Van der Linden bij interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid