Iers Voorzitterschap sluit af met plenaire COSAC-vergadering24 juni 2013

Op 24 en 25 juni 2013 vond te Dublin de plenaire vergadering van de XLIX COSAC plaats, de interparlementaire bijeenkomst van de commissies voor Europese Zaken van de parlementen van de EU. Dit was de laatste vergadering die Ierland organiseerde voor Litouwen vanaf 1 juli het voorzitterschap van de EU overneemt. Voor de Eerste Kamer namen de heer Nico Schrijver (PvdA), tevens ondervoorzitter van de commissie EUZA, en mevrouw Margreet de Boer (GroenLinks) deel. De heer René Leegte (VVD), ondervoorzitter van de commissie EUZA van de Tweede Kamer, en de heer Harry van Bommel (SP) namen deel vanuit de Tweede Kamer. 

Op de agenda stond onder andere de aanbieding van het 19de halfjaarlijkse COSAC-rapport en de bespreking van verschillende onderwerpen, waaronder ontwikkelingssamenwerking in de EU, de stand van zaken bij de uitbreidingsonderhandelingen, mogelijke verdere Europese integratie en de toekomst van Europese jongeren. 

Een panel van deskundigen op gebied van ontwikkelingssamenwerking, bestaande uit de heer Mo Ibrahim, voorzitter van de Mo Ibrahim stichting, mevrouw Michèle Striffler, vicevoorzitter van de EP-commissie voor ontwikkelingssamenwerking en de heer Barry Andrews, bestuursvoorzitter van GOAL, ging op verzoek van de heer Schrijver nader in op hun visie op de mogelijke verbetering van coherentie in het EU-beleid in ontwikkelingssamenwerking. De heer Schrijver verwees ook naar het doeljaar 2015 voor de Millennium Development Goals (MDGs) en vroeg wat de inbreng van de EU dient te zijn bij de omzetting naar de Sustainable Development Goals (SDGs). De heer Andrews benadrukte dat hoewel MDGs en SDGs in beginsel aparte initiatieven zijn, beide doelstellingen enkel in samenhang kunnen worden gezien.

Op de tweede dag van de bijeenkomst stond onder andere een tussenkomst van drie Europese jongeren op het programma bij de bespreking van het agendapunt over de toekomst van jonge Europeanen. Tijdens deze sessie bespraken de delegaties de aanpak van de jeugdwerkloosheid en het belang van meer sociale en economische integratie van jongeren. Mevrouw De Boer moedigde het panel aan suggesties te geven voor concrete maatregelen waardoor Europese jongeren echt bereikt kunnen worden. Het panel benadrukte het aangaan van een open dialoog met de verschillende doelgroepen. Verder gaven de jongeren aan vooral betrokken te willen worden bij de monitoring en follow-up van concrete acties.  

De plenaire vergadering eindigde met het aannemen van conclusies en aanbevelingen over de besproken onderwerpen. Een amendement van de Nederlandse en Britse delegatie waarin, verwijzend naar artikel 10 van het Protocol over de rol van nationale parlementen in de EU, wordt herhaald dat de bijdragen van COSAC de nationale parlementen niet binden en hun standpunt onverlet laten, heeft het niet gehaald.

Sociale media menu


Deel dit item: