COSAC Voorzittersbijeenkomst staat stil bij slachtoffers vliegrampDe COSAC-bijeenkomst van voorzitters van de commissies van Europese Zaken van de parlementen van de Europese Unie, die op 17 en 18 juli 2014 plaatsvond in Rome, stond grotendeels in het teken van de vliegramp in Oekraïne waarbij 298 mensen om het leven zijn gekomen. Door het Italiaanse EU-voorzitterschap en door de delegaties werden medeleven en condoleances uitgesproken voor de slachtoffers en voor hun nabestaanden.

Senator Tineke Strik (GroenLinks), die namens de Eerste Kamer deelnam aan de bijeenkomst, sprak namens de delegatie van de Staten-Generaal haar diepe droefenis en medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp uit. Zij bracht haar collega’s het tragische bericht dat Eerste Kamerlid Willem Witteveen (PvdA) zich tevens onder de slachtoffers bevond. Kort daarop werd door de COSAC een minuut stilte in acht genomen voor allen die aan boord van vlucht MH17 om het leven zijn gekomen. De oproep tot een diepgravend, transparant en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de ramp vond brede weerklank bij de delegaties.


Deel dit item: